Gospodarka

Budownictwo, 2018

Plac Kushnirawielkośc, %Σ
< 0.1%0.1-1%1-10%10+%
małe krajeśrednie krajeliderzy regionalniświatowi liderzy
jakość2.1+kraje wysoko rozwinięte 52.6%
1-2.1kraje rozwinięte 29.3%
3.4-1kraje rozwijające się 10.0%
<3.4najmniej rozwinięte kraje 7.8%
Σ3.1%19.0%40.2%37.4%100%

Budownictwo, ocena, 2018

© Ivan Kushnir