Gospodarka

Budownictwo, 2019

Plac Kushnirawielkośc, %Σ
< 0.1%0.1-1%1-10%10+%
małe krajeśrednie krajeliderzy regionalniświatowi liderzy
jakość2.1+kraje wysoko rozwinięte 50.1%
1-2.1kraje rozwinięte 31.1%
0.3-1kraje rozwijające się 10.5%
<0.3najmniej rozwinięte kraje 7.9%
Σ3.1%19.4%38.1%39.1%100%

Budownictwo, ocena, 2019

© Ivan Kushnir