Ekonomi

Jordbruk, 2018

Kushnir torgstorlek, %Σ
< 0.1%0.1-1%1-10%10+%
små ländermedelvärden länderregionala ledareglobala ledare
kvalitet1.4+högutvecklade länder 40.0%
1-1.4utvecklade länder 24.1%
1.6-1U-länder 28.5%
<1.6minst utvecklade länder 7.1%
Σ3.0%23.0%31.2%42.4%100%

Jordbruk, betyg, 2018

© Ivan Kushnir