Ekonomi

Jordbruk, 2019

Kushnir torgstorlek, %Σ
< 0.1%0.1-1%1-10%10+%
små ländermedelvärden länderregionala ledareglobala ledare
kvalitet1.4+högutvecklade länder 38.6%
1-1.4utvecklade länder 24.5%
1.5-1U-länder 26.8%
<1.5minst utvecklade länder 9.8%
Σ3.2%22.6%30.3%43.5%100%

Jordbruk, betyg, 2019

© Ivan Kushnir