Ekonomi

Offentliga sektorns konsumtionsutgifter, 2019

Kushnir torgstorlek, %Σ
< 0.1%0.1-1%1-10%10+%
små ländermedelvärden länderregionala ledareglobala ledare
kvalitet3.8+högutvecklade länder 53.7%
1-3.8utvecklade länder 14.3%
0.4-1U-länder 25.2%
<0.4minst utvecklade länder 6.1%
Σ3.2%17.0%42.0%37.2%100%

Offentliga sektorns konsumtionsutgifter, betyg, 2019

© Ivan Kushnir