Økonomi

Offentlige forbruksutgifter, 2018

Kushnir torgstørrelse, %Σ
< 0.1%0.1-1%1-10%10+%
små landgjennomsnitt landregionale ledereglobale ledere
kvalitet3.8+høyt utviklede land 55.1%
1-3.8utviklede land 15.5%
2.8-1utviklingsland 23.1%
<2.8minst utviklede land 5.7%
Σ3.2%16.5%44.4%35.2%100%

Offentlige forbruksutgifter, vurdering, 2018

© Ivan Kushnir