Økonomi

Offentlige forbruksutgifter, 2019

Kushnir torgstørrelse, %Σ
< 0.1%0.1-1%1-10%10+%
små landgjennomsnitt landregionale ledereglobale ledere
kvalitet3.8+høyt utviklede land 53.7%
1-3.8utviklede land 14.3%
0.4-1utviklingsland 25.2%
<0.4minst utviklede land 6.1%
Σ3.2%17.0%42.0%37.2%100%

Offentlige forbruksutgifter, vurdering, 2019

© Ivan Kushnir