Økonomi

Transport, 2019

Kushnir torgstørrelse, %Σ
< 0.1%0.1-1%1-10%10+%
små landgjennomsnitt landregionale ledereglobale ledere
kvalitet4.2+høyt utviklede land 49.9%
1-4.2utviklede land 23.5%
0.3-1utviklingsland 20.5%
<0.3minst utviklede land 5.5%
Σ2.6%19.1%46.5%31.3%100%

Transport, vurdering, 2019

© Ivan Kushnir