Økonomi

Transport, 2018

Kushnir torgstørrelse, %Σ
< 0.1%0.1-1%1-10%10+%
små landgjennomsnitt landregionale ledereglobale ledere
kvalitet4.1+høyt utviklede land 55.0%
1-4.1utviklede land 17.9%
3.1-1utviklingsland 19.6%
<3.1minst utviklede land 7.0%
Σ3.0%18.4%48.0%30.1%100%

Transport, vurdering, 2018

© Ivan Kushnir