Gospodarka

Wartość dodana, 2019

Plac Kushnirawielkośc, %Σ
< 0.1%0.1-1%1-10%10+%
małe krajeśrednie krajeliderzy regionalniświatowi liderzy
jakość3.9+kraje wysoko rozwinięte 35.7%
1-3.9kraje rozwinięte 27.0%
0.4-1kraje rozwijające się 27.2%
<0.4najmniej rozwinięte kraje 9.3%
Σ3.2%18.6%34.7%42.8%100%

Wartość dodana, ocena, 2019

© Ivan Kushnir