Gospodarka

Wartość dodana, 2018

Plac Kushnirawielkośc, %Σ
< 0.1%0.1-1%1-10%10+%
małe krajeśrednie krajeliderzy regionalniświatowi liderzy
jakość3.9+kraje wysoko rozwinięte 40.0%
1-3.9kraje rozwinięte 23.4%
2.3-1kraje rozwijające się 27.0%
<2.3najmniej rozwinięte kraje 8.9%
Σ3.2%17.8%36.4%41.9%100%

Wartość dodana, ocena, 2018

© Ivan Kushnir