Ekonomi

Fast bruttoinvestering, 2019

Kushnir torgstorlek, %Σ
< 0.1%0.1-1%1-10%10+%
små ländermedelvärden länderregionala ledareglobala ledare
kvalitet2.4+högutvecklade länder 47.2%
1-2.4utvecklade länder 33.6%
0.3-1U-länder 11.6%
<0.3minst utvecklade länder 7.0%
Σ2.6%17.6%31.9%47.3%100%

Fast bruttoinvestering, betyg, 2019

© Ivan Kushnir