Ekonomi

Fast bruttoinvestering, 2018

Kushnir torgstorlek, %Σ
< 0.1%0.1-1%1-10%10+%
små ländermedelvärden länderregionala ledareglobala ledare
kvalitet2.4+högutvecklade länder 47.6%
1-2.4utvecklade länder 32.1%
3.4-1U-länder 12.2%
<3.4minst utvecklade länder 7.4%
Σ2.8%16.1%34.2%46.3%100%

Fast bruttoinvestering, betyg, 2018

© Ivan Kushnir