Ekonomi

Industrin, 2019

Kushnir torgstorlek, %Σ
< 0.1%0.1-1%1-10%10+%
små ländermedelvärden länderregionala ledareglobala ledare
kvalitet2.1+högutvecklade länder 45.0%
1-2.1utvecklade länder 36.6%
0.3-1U-länder 11.8%
<0.3minst utvecklade länder 5.6%
Σ2.8%19.9%34.7%41.5%100%

Industrin, betyg, 2019

© Ivan Kushnir