Ekonomi

Industrin, 2018

Kushnir torgstorlek, %Σ
< 0.1%0.1-1%1-10%10+%
små ländermedelvärden länderregionala ledareglobala ledare
kvalitet2.2+högutvecklade länder 45.4%
1-2.2utvecklade länder 35.9%
3.6-1U-länder 12.1%
<3.6minst utvecklade länder 5.4%
Σ2.7%19.9%34.8%41.5%100%

Industrin, betyg, 2018

© Ivan Kushnir