Ekonomi

Transport, 2019

Kushnir torgstorlek, %Σ
< 0.1%0.1-1%1-10%10+%
små ländermedelvärden länderregionala ledareglobala ledare
kvalitet4.2+högutvecklade länder 49.9%
1-4.2utvecklade länder 23.5%
0.3-1U-länder 20.5%
<0.3minst utvecklade länder 5.5%
Σ2.6%19.1%46.5%31.3%100%

Transport, betyg, 2019

© Ivan Kushnir