Økonomi

Kapitaldannelse, 2018

Kushnir torgstørrelse, %Σ
< 0.1%0.1-1%1-10%10+%
små landgjennomsnitt landregionale ledereglobale ledere
kvalitet2.3+høyt utviklede land 47.0%
1-2.3utviklede land 33.0%
3.4-1utviklingsland 12.0%
<3.4minst utviklede land 7.4%
Σ3.0%16.6%33.7%46.0%100%

Kapitaldannelse, vurdering, 2018

© Ivan Kushnir