Økonomi

Kapitaldannelse, 2019

Kushnir torgstørrelse, %Σ
< 0.1%0.1-1%1-10%10+%
små landgjennomsnitt landregionale ledereglobale ledere
kvalitet2.4+høyt utviklede land 46.7%
1-2.4utviklede land 33.0%
0.3-1utviklingsland 11.8%
<0.3minst utviklede land 7.8%
Σ2.7%17.2%32.9%46.6%100%

Kapitaldannelse, vurdering, 2019

© Ivan Kushnir