Økonomi

Bruttonasjonalinntekt, 2019

Kushnir torgstørrelse, %Σ
< 0.1%0.1-1%1-10%10+%
små landgjennomsnitt landregionale ledereglobale ledere
kvalitet4+høyt utviklede land 39.7%
1-4utviklede land 23.1%
0.4-1utviklingsland 27.0%
<0.4minst utviklede land 9.4%
Σ3.4%17.6%37.1%41.2%100%

Bruttonasjonalinntekt, vurdering, 2019

© Ivan Kushnir