Økonomi

Bruttonasjonalinntekt, 2018

Kushnir torgstørrelse, %Σ
< 0.1%0.1-1%1-10%10+%
små landgjennomsnitt landregionale ledereglobale ledere
kvalitet3.7+høyt utviklede land 47.0%
1-3.7utviklede land 18.4%
2.4-1utviklingsland 24.9%
<2.4minst utviklede land 8.9%
Σ3.2%17.9%38.0%40.1%100%

Bruttonasjonalinntekt, vurdering, 2018

© Ivan Kushnir