Ekonomi

Bruttoförädlingsvärde, 2018

Kushnir torgstorlek, %Σ
< 0.1%0.1-1%1-10%10+%
små ländermedelvärden länderregionala ledareglobala ledare
kvalitet3.9+högutvecklade länder 40.0%
1-3.9utvecklade länder 23.4%
2.3-1U-länder 27.0%
<2.3minst utvecklade länder 8.9%
Σ3.2%17.8%36.4%41.9%100%

Bruttoförädlingsvärde, betyg, 2018

© Ivan Kushnir