Ekonomi

Bruttoförädlingsvärde, 2019

Kushnir torgstorlek, %Σ
< 0.1%0.1-1%1-10%10+%
små ländermedelvärden länderregionala ledareglobala ledare
kvalitet3.9+högutvecklade länder 35.7%
1-3.9utvecklade länder 27.0%
0.4-1U-länder 27.2%
<0.4minst utvecklade länder 9.3%
Σ3.2%18.6%34.7%42.8%100%

Bruttoförädlingsvärde, betyg, 2019

© Ivan Kushnir