Økonomi

Verdiskapning, 2019

Kushnir torgstørrelse, %Σ
< 0.1%0.1-1%1-10%10+%
små landgjennomsnitt landregionale ledereglobale ledere
kvalitet3.9+høyt utviklede land 35.7%
1-3.9utviklede land 27.0%
0.4-1utviklingsland 27.2%
<0.4minst utviklede land 9.3%
Σ3.2%18.6%34.7%42.8%100%

Verdiskapning, vurdering, 2019

© Ivan Kushnir