Økonomi

Verdiskapning, 2018

Kushnir torgstørrelse, %Σ
< 0.1%0.1-1%1-10%10+%
små landgjennomsnitt landregionale ledereglobale ledere
kvalitet3.9+høyt utviklede land 40.0%
1-3.9utviklede land 23.4%
2.3-1utviklingsland 27.0%
<2.3minst utviklede land 8.9%
Σ3.2%17.8%36.4%41.9%100%

Verdiskapning, vurdering, 2018

© Ivan Kushnir