Gospodarka

Spożycie w sektorze instytucji rządowych i samorządowych, 2019

Plac Kushnirawielkośc, %Σ
< 0.1%0.1-1%1-10%10+%
małe krajeśrednie krajeliderzy regionalniświatowi liderzy
jakość3.8+kraje wysoko rozwinięte 53.7%
1-3.8kraje rozwinięte 14.3%
0.4-1kraje rozwijające się 25.2%
<0.4najmniej rozwinięte kraje 6.1%
Σ3.2%17.0%42.0%37.2%100%

Spożycie w sektorze instytucji rządowych i samorządowych, ocena, 2019

© Ivan Kushnir