Ekonomi

Bruttoinvestering, 2019

Kushnir torgstorlek, %Σ
< 0.1%0.1-1%1-10%10+%
små ländermedelvärden länderregionala ledareglobala ledare
kvalitet2.4+högutvecklade länder 46.7%
1-2.4utvecklade länder 33.0%
0.3-1U-länder 11.8%
<0.3minst utvecklade länder 7.8%
Σ2.7%17.2%32.9%46.6%100%

Bruttoinvestering, betyg, 2019

© Ivan Kushnir