Økonomi

Bruttonasjonalprodukt, 2019

Kushnir torgstørrelse, %Σ
< 0.1%0.1-1%1-10%10+%
små landgjennomsnitt landregionale ledereglobale ledere
kvalitet3.6+høyt utviklede land 43.4%
1-3.6utviklede land 21.4%
0.4-1utviklingsland 25.1%
<0.4minst utviklede land 9.5%
Σ3.3%18.1%37.0%40.9%100%

Bruttonasjonalprodukt, vurdering, 2019

© Ivan Kushnir