Økonomi

Bruttonasjonalprodukt, 2018

Kushnir torgstørrelse, %Σ
< 0.1%0.1-1%1-10%10+%
små landgjennomsnitt landregionale ledereglobale ledere
kvalitet3.6+høyt utviklede land 46.7%
1-3.6utviklede land 18.9%
2.4-1utviklingsland 24.7%
<2.4minst utviklede land 9.0%
Σ3.2%18.3%37.8%39.9%100%

Bruttonasjonalprodukt, vurdering, 2018

© Ivan Kushnir