Gospodarka

Spożycie w gospodarstwach domowych, 2019

Plac Kushnirawielkośc, %Σ
< 0.1%0.1-1%1-10%10+%
małe krajeśrednie krajeliderzy regionalniświatowi liderzy
jakość3.7+kraje wysoko rozwinięte 45.1%
1-3.7kraje rozwinięte 23.2%
0.4-1kraje rozwijające się 22.1%
<0.4najmniej rozwinięte kraje 9.0%
Σ3.4%19.0%36.2%40.7%100%

Spożycie w gospodarstwach domowych, ocena, 2019

© Ivan Kushnir